Байгалийн ухаан

. 2012-9-11 - Хүн- Байгаль хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө

HND 350  ХҮН-БАЙГАЛЬ, ДИДАКТИК-1” хиЧээлийн хӨтӨлбӨр

Сэдэвчилсэн төлөвлөгөө 

 ½ (2кр)  5-р улирал

Сэдэв

Лекц

Семинар

1

Газарзүйн боловсролын стандартын бүтэц онцлог, залгамж холбоо, ерөнхий ба тусгай дидактик заах, үнэлж дүгнэх  арга зүй

 

 

2

2

Хөтөлбөр боловсруулах арга зүй, сургалтын аргууд

 

2

3

Хүн Орчин хичээлийн сургалтын материаллаг орчинг бүрдүүлэх


2

4

ТХБ-ын үзэл санааг хүн орчин хичээлд тусгах нь

 

2

5

Газарзүйн зураг, план зураг тэдгээрийн ялгаа онцлог

Масштаб түүний ангилал, хэрэглээ, тэнгэрийн хаяа, үзэгдэх талбай, зүг чиг олох аргууд

 

2

 

2

6

Монгол орны байрлал хил хязгаар, газрын гадарга

 

2

7

Монгол орны байгалийн баялаг, ашигт малтмал, орон нутгийн ашигт малтмал

 

2

2

8

Монгол орны уур амьсгал, орон нутгийн уур амьсгал, улирлын ялгаа ба хүмүүсийн эрхлэх хөдөлмөр

 

2

9

Монгол орны гадаргын болон газар доорх усны төрөл

2

2

10

Монгол орны хөрсний бүтэц, орон нутгийн хөрс

 

2

11

Монгол орны ургамал, орон нутгийн ургамал


2

12

Монгол орны байгалийн бүс бүслүүр, орон нутгийн бүсчлэл

 

2

13

Монгол орны амьтан, орон нутгийн амьтад  

2

2

14

Монгол орны байгаль ба нийгэм ахуйн шүтэлцээ

 

2

15

Нар, нарны аймгийн гарагууд, оддын аймаг

2

2

16

Дэлхийн хэлбэр, хэмжээ, хөдөлгөөн, гадарга

 

2

 

Нийт

10

32

 HND 360  ХҮН-БАЙГАЛЬ, ДИДАКТИК-2” хиЧээлийн хӨтӨлбӨр

Сэдэвчилсэн төлөвлөгөө 

 ½ (1кр)  

Сэдэв

 Лекц

Сем

1

Байгаль шинжлэлийн боловсролын стандарт, үндэсний хөтөлбөр, сурах бичиг, Хүн байгаль хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй


2

2

Бие ба бодисын тухай ойлголт, материалын өөрчлөлт

 

2

3

Амьд биеийн үндсэн шинж, амьдралын орчин

2

2

4

Амьгүй биеийн шинж чанар

 

2

5

Амьгүй ба амьд биеийн хөдөлгөөн, хүч

2

2

6

Энерги, түүний хэлбэрүүд, энергийн хувирал, цахилгаан ба соронзон

 

2

7

Амьд мандлын хил хүрээ бүтэц,  шинж чанар

2

2

8

Эрдэс чулуулаг түүний шинж чанар хөдөлгөөн, онцлог

 

2

 


:: Найздаа илгээх ::
Бичлэг: 32 » Нийт: 36
Өмнөх | Дараагийн

Миний тухай

Байгаль бол амьтай амьгүй биесийн сууц юм.Үүнийг таньж мэдэхэд бидний гол зорилго оршино.Та бүхэн энэ блогтой холбоотой асууж лавлаж зөвлөгөө авах, зөвлөгөө өгөх хэрэг гарвал daurenbek@msue.edu.mn цахим хаягт хандаарай.

Сүүлийн бичлэгүүд

. Хүн байгаль хичээлийн II улиралын 3-р курсын оюутаны бие даалт
. Биосферийн тухай
. Экосистемийн тухай
. Экологийн хичээлийн бие даалт, үнэлгээний рубрик
. БШ-ийн сонгоны ангийн бие даалтын заавар, рубрик
. БШ-ийн сонгоны ангийн бие даалтын заавар
. Эрдэс чулуулаг, чулуун мандал
. Тогтвортой аялал жуулчлал
. Сарны харагдах байдлыг гурилаар хийж турших
. Газарзүйн бага боловсролын стандарт
. Эссэ бичих арга зүйн зөвлөмж
. Бие ба бодис лекц -6
. Ангийн ажлын сэдэв
. Ангийн ажил бичих үлгэрчилсэн загвар
. Нар, Нарны аймаг

Холбоосууд

. Нүүр хуудас
. Танилцуулга
. Архив
. Найзууд
. Email Me
. RSS тандагч

Найзууд

. american boy
idiomatic-dormant